link to ecommerce website design page

visit the ecommerce website design page.

สถิติภาคใต้ประเภทชาย

สถิติภาคใต้ประเภทหญิง

สถิติสิงห์ไทยแลนด์เซอร์กิต

 

Score Board

ผล อบจ.กระบี่ ครั้งที่ 7 19-20 พ.ย. 2559
ผล ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช แชมป์เปียนขิพ ครั้งที่ 4 16-17 ม.ค. 2559
ผล ม.ราชภัฎสงขลาครั้งที่ 1 19-20 ธ.ค. 2558
ผลอบจ.กระบี ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6 7-8 พ.ย. 2558
ผลคัดกีฬาเยาวชนภาค 4 21-22พ.ย.2558
ผลTOCOLA CHAMPLAIONSHIP ครั้งที่ 4 8-9 ส.ค. 2558
ผลคัดภาค ที่ระนอง 28-29 พ.ค. 2558
ผลว่ายน้ำ เทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 13 30-31พ.ค.58
ผลว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5 25-26 เมษายน 2558
ผลว่ายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 17-18 ม.ค. 58
ผล อบจ.สุราษฎร์ธานี 29-30 พ.ย. 2557
ผล อบจ กระบี่-โภคา ครั้งที่ 5 1-2พ.ย. 2557
ผลคัดเลือกแห่งชาติ ภาค 4 21-22 ต.ค.2557
ผลคัดเลือกภาค4 6-7 ก.ย. 2557
ผล TOCOLA CHAMPLAIONSHIP ครั้งที่ 3 9-10 ส.ค. 2557
ผล เทศบาลนครตรั้ง ครั้งที่ 12 28-29 มิ.ย. 2557
ผล อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4
ชมว่ายน้ำนครศรีธรรมราช แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 2
ผล อบจ.สุราษฎร์-เทพมิตร 7-8 ธ.ค. 2556
ผลอบจ.กระบี่-โภคา ครั้งที่ 4
ผลคัดเลือกภาค 4 15-16 ต.ค. 2556
ผล PSC.Championship ครั้งที่ 2 12-13 ต.ค. 2556
ผลTOCOLA CHAMPLAION SHIP ครั้งที่ 2 10-11 ส.ค. 56
ผลวลัยลักษณ์ สปริ้นท์ ครั้งที่ 4 20-21 ก.ค. 56
ผลคัดเลือกภาค 4 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
ผลเทศบาลนครตรั้ง ครั้งที่ 11 25-26 พ.ค. 2556
ผลอบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3 27-28 เมษายน 2556
ผลจังหวัดนครศรีธรรมราช แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 16-17 ก.พ. 2556
ผลคัดเลือก "สพฐ เกมส์ 2555" 22-23 ธ.ค. 2555
ผล อบจ.สุราษฎร์เทพมิตร 1-2 ธ.ค. 2555
ผลโภคาพานิชย์กุล ครั้งที่ 3 10-11 พ.ค. 2555
ผลคัดภาค 4 4-5 พ.ย.2555
ผล สมิหลา-นาวี แชมเปี้ยนชิพ 20-21 ต.ค. 2555
ผล P.S.C. Championship ครั้งที่ 1 22-23 ก.ย.55
ผลคัดเลือกกีฬาแห่งช่าติ ภาค 4 8-9 ก.ย.55
ผลวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 21-22 ก.ค. 2555
ผลSRU SPRINT ครั้งที่ 2 16-17 มิ.ย. 2555
z
ผลเทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 19-20 พ.ค.2555
ผล อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2 21-22 เม.ย. 2555
ผลอำมาตย์.กระบี่ sprint ครั้งที่ 1 17-18 มี.ค. 55
ผล เบญจมราชูทิศ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 4 18-19 ก.พ. 55
ผล TACOLA CHAMPAIONSHIP ครั้งที่ 1 17-18 ธ.ค. 54
ผล อบจ.สุราษฏร์ธานี-เทพมิตร 3-4 ธ.ค. 54
ผล อบจ.กระบีโภคาพานิชย์นุกู 12-13 พฤศจิกายน 2554
ผลการแข่งขันSRU SPRINT ครั้งที่ 1 24-25 กันยายน 2554
ผลการแข่งขัน สพฐ ภาคใต้
ผลการแข่งข้น โลมาพัทลุง ครั้ง ที่ 7 27-28 สิงหาคม 2554
ผลคัดภาค 4 30-31 กรกฎาคม 2554
ผลการแข่งขัน วลัยลักษณ์ สปริ้นท์ ครั้งที่ 2 23-24 กรกฎาคม 2554
ผลการแข่งขัน เบญจมราชูทิศ ครั้งที่ 3 15-16 มกราคม 2554
ผลการแข่งขัน อบจ.สุราษฎร์-เทพมิตร 4-5 ธันวาคม 2553
ผลการแข่งขัน อบจ.กระบี่(POKA) ครั้งที่ 1 20-21 พฤศจิกายน 2553
ผลคัดภาค 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 19-20 ตุลาคม 2553
ผลคัดภาค4 กีฬาแห่งชาติ21-22 ส.ค. 2553
ผลวลัยลักษณ์ สปริ้นท์ ครั้งที่ 1 24-25 กรกฎาคม 2553
ผลตรั้งแชมป์เปี้ยนชิพ คร้้งที่ 9 26-27 มิถุนายน 2553
ผลการแข่งขัน อบจ.ภูเก็ตโอเพ่น 24-25เมษายน 2553
ผลการแข่งขันตรังสปอร์ตคลับ สปริ้น์ ครั้งที่ 1 13-14 มีนาคม 2553
ผลอบจ.สุราษฎร์ธานี-เทพมิตรศึกษา 5-6 ธันวาคม 2552

ผลคัดเลือกเยาวชนแห่งชาติภาค 4   7-8 พฤศจิกายน 2552

ผล อบจ.ระนอง  29-30 สิงหาคม 2552

ผลพัทลุงโลมา ครั้งที่ 6  1-2 สิงหาคม 2552

ผลตรังแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8  20-21 มิ.ย.52

ผลคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ภาค 4  30-31 พ.ค.52

ผล Phuket Sprint ครั้งที่ 3  25-26 เม.ย.52

ผลเบญจม  31 ม.ค.-1 ก.พ. 2552

ผลคัดภาค  14-16 พ.ย. 2551

เทพมิตร ครั้งที่ 2 18-19 ตุลาคม 2551

ผลพัทลุงโลมา ครั้งที่ 5 23-24 สิงหาคม 2551

ผลแข่งขัน สพล.ตรัง ครั้งที่ 2 9-10 ส.ค.51

ผลคัดเลือกกีฬาแห่งชาติภาค 4 26-27 ก.ค.2551

ผลการแข่งขันภูเก็ต 21-22 มิ.ย. 2551

ผลเทศบาลนครตรังครั้งที่ 7 24-25 พ.ค.2551

ผลคัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ ภาค 4 16-17 พ.ย.2550

ผลการแข่งขันสุราษฎร์ 20-21 ตุลาคม 2550

ผลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36   16 ก.ย.2550

ผลพัทลุงโลมา ครั้งที่  4 25-26 ส.ค. 2550

ผลการแข่งขันกีฬาจังหวัดสงขลา  15 ส.ค.2550 

ผลการสิงห์ ไทยแลนด์ระนอง 28-29 ก.ค. 2007

ผลการตรังแชมเปี้ยนชิพ 14-15 ก.ค.50

ผล Phuket Sprint 16-17 มิ.ย.50

ผล คัดกีฬาแห่งชาติ ภาค 4 ตรัง  1-2 พ.ค.2550

ผล สพล.ตรัง  7-8 เม.ย.2550

ผลเยาวชนแห่งชาติ สุราษฎร์ รอบชิง 24-29/3/50

ผลเยาวชนแห่งชาติ สุราษฎร์ รอบคัดเลือก 24-29/3/50

ผลการแข่งขันชุมพร 9-10 .ค. 49

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 6-8 พ.ย.49

ผลสมิหลาสปรินท์ ครั้งที่ 11 20-21 ต.ค.49

สิงห์ 2006 กระบี่ 2-3 ก.ย.2549

กองทุน_นครศรี 19-20 ส.ค.49

ผลรายการอารีนาโลมาพัทลุง 22-23 ส.ค.49

ผลคัดตัวกีฬาแห่งชาติ นครฯ 26-28 พ.ค.2549

ผลเทศบาลนครตรัง 20-21 พฤษภาคม 2549

คัดเลือกเยาวชนครั้งที่ 22 ภาค 4 ระนอง พ.ย.48

ชิงแชมป์ภาคใต้ กกท.ตรัง 8-9 ,ค.48

รายการสิงห์-กระบี่  17 18  กันยายน  2548

Asian Age Group  19-24 ส.ค.48

ผลการแข่งขันพัทลุง 23-24 ก.ค.48

ผลเทศบาลนครตรัง 7-8 พ.ค.48

ผลการแข่งขันอันดามันสปรินท์ 2-3 เม.ย.48

คัดตัวเยาวชนภาค 4 ยะลา

Club Links

  www.jp.in.th

www.hydrothai.com

  สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

  การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

รายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการจัดทำ Website

  • โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน  www.thepmitr.ac.th/
  • ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม
  • อ.เชาว์วิศิษฐ์ ประสงค์
  • โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิกระบี่
  • ชมรมว่ายน้ำเทศบาลบางนายสี
  • ชมรมว่ายน้ำเทศบาลนครตรัง
  • ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต

กำหนดการแข่งขันว่ายน้ำของภาคใต้ ประจำปี 2560

วัน เดือน ปี

ชื่อการแข่งขัน

สถานที่

14-15 ตุลาคม 2560 Southern Swimming แชมป์เปี้ยนชิ้พ ครั้งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช
18-19 พฤศจิกายน 2560 อบจ.โภคา กระบี่ ครั้งที่ 8 รร.โภคาพานิชยกุกูลมูลนิธิ จ.กระบี่
9-10 ธันวาคม 2560 ราชภัฎสงขลา ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา

 

 ติดต่อ Webmaster : ppslaccom@gmail.com (NEW)

ติดต่อ งานทะเบียนสมาชิกนักกีฬาว่ายน้ำที่คุณพิมลศักดิ์ อินทนู 089-1701052 E-mail: pimonsak@yahoo.com

  ที่อยู่ทีมว่ายน้ำต่าง ๆ ในภาคใต้

  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักกีฬากับกองทุน(ใหม่) (รีบสมัครใหม่ด่วน)

  คณะกรรมการ(New)

  รายชื่อสมาชิกกองทุน

รายชื่อนักกี่ฬาว่ายน้ำภาดใต้

  ติดต่อ/สอบถามกิจกรรมกองทุน เชิญที่ :

อาจารย์เกษม อนนตรี ประธานกองทุนฯ 081-8965960 Fax:074-213490 Email: kasem_a@windowslive.com

อาจารย์สานิตย์ พันเศรษฐ เลขากองทุนฯ 081-4028003 Email: p.sanit@yahoo.co.th

นายจตุพร แผ้วพันธ์ชู ผู้ช่วยเลขากองทุนฯ 081-641-4282 Email: jamswim@hotmail.com

  ที่ทำการกองทุน : 87/1 ม.11 ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  90110 Fax: 074-213490